>
bilety
"Koń, kobieta i kanarek" / 16,17.01

„Koń, kobieta i kanarek” / 16,17.01

NAGRODA GŁÓWNA – LAUR KONRADA DLA REMIGIUSZA BRZYKA NA XVI OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU SZTUKI REŻYSERSKIEJ INTERPRETACJE (2014)