UWAGA: MIŁO NAM POINFORMOWAĆ, ŻE ZWYCIĘZCAMI NASZEGO KONKURSU NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ ZOSTAŁ DUET: ALEKSANDRA LAMPART/ARTUR BLAZNIAK.

GRATULUJEMY

Regulamin:

Konkurs na identyfikację wizualną Teatru Zagłębia w Sosnowcu

§1

Przyrzekający: Teatr Zagłębia

§2

Cele konkursu

Celem i przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie nowej identyfikacji wizualnej materiałów graficznych Teatru Zagłębia. Nowa identyfikacja ma odświeżyć wizerunek instytucji. Chcielibyśmy zakomunikować widzom, że teatr nie jest miejscem elitarnym, a otwartym na różne grupy społeczne. Instytucja ma kojarzyć się z miejscem nowoczesnym, otwartym i przystępnym.

§3

Formuła i uczestnicy konkursu

1. Konkurs ma charakter otwarty, dwuetapowy, ogólnopolski.

2. Konkurs składa się z następujących etapów:

 

a) W pierwszym etapie uczestnik konkursu winien nadesłać zgłoszenie udziału wraz z portfolio, które zawiera minimum 3 projekty identyfikacji wizualnych.

Do drugiego etapu zostaną zaproszone osoby wyłonione przez przyrzekającego.

b) W drugim etapie wybranym 3 projektantom/zespołom projektowym zlecimy wykonanie 3 wstępnych koncepcji: plakatu dowolnego spektaklu z repertuaru Teatru Zagłębia, składanki repertuarowej oraz zaproszenia na spektakl (wraz z etui). Każdy projektant zespół projektowy otrzyma wynagrodzenie.

3. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, profesjonalistów – osób fizycznych, spółek osób fizycznych i osób prawnych zajmujących się projektowaniem graficznym oraz studentów kierunków projektowych. Prace mogą być zgłaszane przez indywidualnych uczestników oraz przez zespoły projektowe.

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy przyrzekającego i osób będących w jury, a także członkowie ich najbliższych rodzin/osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

5. Udział w pierwszym etapie konkursu (nadsyłanie portfolio) jest bezpłatny.

§4

Zgłoszenie udziału w konkursie

1. Warunkiem udziału w konkursie jest: przesłanie portfolio w formacie pdf. oraz oświadczenie o ochronie danych (załącznik nr 1) na adres bow@teatrzaglebia.pl . Plik załącznika z portfolio powinien być zatytułowany nazwą autora/autorów, w treści emaila należy wpisać dane kontaktowe autora /autorów (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres, strona WWW), w tytule emaila: „KONKURS GRAFICZNY”.

2. Spośród nadesłanych portfolio komisja wybierze 3 finalistów konkursu, którzy zostaną zaproszeni do płatnego zaprojektowania wstępnych propozycji:

a) plakatu (dowolnego spektaklu z repertuaru Teatru Zagłębia): w formacie 700 x 1000 mm, w formacie pdf

b) „składanki” repertuarowej: w formacie 300x110 mm, składane na 4, w formacie pdf

c) zaproszenia na spektakl oraz etui: format 110 x 220 mm, format pdf

3. Projekty finalistów powinny być przesłane w formacie pdf oraz złożone w wersji drukowanej.

4. Załącznik dot. ochrony danych osobowych oraz przykładowe realizacje materiałów graficznych do ściągnięcia TUTAJ.

 

§5

Terminy

1. Nadsyłanie portfolio – 11 listopada 2018.

2. Rozstrzygnięcie I etapu konkursu – 14 listopada 2018.

3. Przesłanie wstępnych propozycji plakatu, składanki repertuarowej i zaproszenia wraz z etui – 4 grudnia 2018 (do godz. 12:00).

4. Ogłoszenie wyników konkursu – 10 grudnia 2018.

 

§6

Nagroda

1. Nagroda dla uczestników wybranych do II etapu za wstępne projekty wynosi po 500 zł brutto dla każdego uczestnika.

2. Dla Zwycięzcy konkursu nawiązanie stałej współpracy z grafikiem w zakresie kompleksowej obsługi graficznej Teatru Zagłębia, poprzez zawarcie odpłatnej umowy za wynagrodzeniem, na okres 1 roku z możliwością przedłużenia.

Zakresem obowiązków przewidzianych umową objęte będzie projektowanie materiałów promocyjnych, na bieżące potrzeby teatru:

a. Projektowanie drukowanych materiałów promocyjnych: plakaty, ulotki, składanka repertuarowa, informator, programy teatralne, repertuary wielkoformatowe (do okien teatru, citylightów, stojaków)

b. Projektowanie innych druków np.: wizytówki, zaproszenia, pudełka repertuarowe, teczki teatralne oraz gadżety teatralne itp.

c. Wsparcie graficzne w opracowaniu strony www

d. Projektowanie banerów promocyjnych, infografik, reklam ( portale społecznościowe, prasa, www ).

 

§7

Postanowienia końcowe

1. Przyrzekający zastrzega nabycie własności nagrodzonego dzieła zwycięzcy konkursu. Wynagrodzenie wypłacone zostanie wraz z zawarciem stosownej umowy.

2. Kontakt w sprawie konkursu: Biuro Obsługi Widzów, Alicja Siwik 784 634 347, bow@teatrzaglebia.pl