Z wielką radością informujemy, że Przemysław Pilarski, autor tekstu do spektaklu "Horror szał", otrzymał nagrodę Komisji Artystycznej Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej! Autor otrzymał nagrodę za trzy teksty: "Horroł szał", "Reality Show(s)" i "Wracaj". Gratulujemy!

Łącznie z "Horror szałem" w konkursie zgłoszono 130 przedstawień z 81 teatrów.

W składzie Komisji Artystycznej znaleźli się: znaleźli się: Jacek Sieradzki (przewodniczący), Zuzanna Berendt, Dominik Gac, Andrzej Lis, Henryk Mazurkiewicz, Piotr Morawski i Sandra Szwarc.