Oglądanie spektaklu to znacznie więcej, niż tylko poznawanie ciekawych historii. Teatr może funkcjonować jako miejsce ożywionej dyskusji o współczesności i to od nas zależy, czy wnioski z tej rozmowy wykorzystamy, by inicjować zmiany w otaczającym nas świecie. Chcąc stwarzać naszym widzom przestrzeń do swobodnej wymiany myśli i wspólnego działania, powołujemy Klub Teatralny, do współtworzenia którego zapraszamy!

Otwarte spotkanie organizacyjne:
18 lutego (pon), godz. 19:00
Prosimy o zapisy w Biurze Obsługi Widzów, tel.  32 266 11 27 / bow@teatrzaglebia.pl

---

O działaniach Klubu:
Życie Klubu skupi się w ramach działalności dwóch Sekcji – Dziennikarskiej oraz Aktorskiej.

Sekcja Dziennikarska
Chcemy nie tylko stworzyć widzom możliwość skonfrontowania swoich wrażeń i rozmowy o przedstawieniu, ale także zaprosić do stworzenia internetowego wydania Gazety Teatralnej. W ramach działalności Sekcji Dziennikarzy planujemy komentować bieżące życie teatru – obserwować próby, pisać recenzje spektakli oraz przeprowadzać wywiady z twórcami. Podczas spotkań Sekcji będziemy poszerzać nasze zdolności analityczne poprzez rozwijanie sposobu rozumienia teatru i precyzyjne formułowanie własnych wniosków. Zdobędziemy podstawowe umiejętności redakcyjne i zastanowimy się nad tym, komu w ogóle potrzebna jest krytyka teatralna.
Prowadzenie grupy: Agata Kędzia, edukatorka w Teatrze Zagłębia
Uczestnicy: osoby w wieku 15+

Sekcja Aktorska
Działalność Sekcji Aktorskiej pozwoli spróbować swych sił na scenie i doskonalić warsztat pod czujnym okiem aktorów Teatru Zagłębia. Zajęcia odbywają się od marca do czerwca, a cykl działań kończy pokaz powarsztatowy.
Prowadzenie: aktorzy Teatru Zagłębia
Opieka artystyczna: Ryszarda Celińska
Uczestnicy: Zajęcia skierowane są do osób w każdym wieku!

---

Wszyscy uczestnicy Klubu Teatralnego otrzymają zniżki na spektakle Teatru Zagłębia.