2 lutego o godz. 18:00 zapraszamy na premierę nauczycielską spektaklu "Mesjasze" w reżyserii Anety Groszyńskiej - przedstawienia prezentowanego na tegorocznym Malta Festival Poznań. Po przedstawieniu odbędzie się panel dyskusyjny wokół zagadnień poruszanych w spektaklu.

Premiery Nauczycielskie są adresowane do nauczycieli, pedagogów, instruktorów teatralnych, animatorów kultury oraz wszystkich zainteresowanych, którzy tematy poruszane w spektaklach z repertuaru Teatru Zagłębia chcą włączać w ramy prowadzonych przez siebie zajęć. Zapraszamy również tych z Państwa, którzy zastanawiają się jak przygotować dzieci i młodzież do obejrzenia spektaklu – a właściwie to obejrzenie zamienić w aktywne uczestnictwo. Premiery każdorazowo połączone są z panelami dyskusyjnymi oraz prezentacją zeszytów metodycznych, zawierających propozycje scenariuszy lekcji opartych o treści przedstawienia. Tematyka paneli oraz zawartość zeszytów jest tworzona we współpracy z młodzieżą, która już spektakl widziała – po to, aby pomóc Państwu w jak najlepszym wykorzystaniu wizyty w teatrze w Waszych działaniach wychowawczych i dydaktycznych.

Program spotkania:

18:00 Spektakl „Mesjasze”, reż. Aneta Groszyńska
19:30 Przerwa kawowa
19:45 Panel dyskusyjny "Polska-Mistrzem-Polski?!" z udziałem zaproszonych gości

O spektaklu "Mesjasze":
Spektakl w reżyserii Anety Groszyńskiej powstał z inspiracji powieścią „Mesjasze” węgierskiego pisarza Györgiego Spiró. Książka opowiada o polskich emigrantach po powstaniu listopadowym, którzy zawiązali Koło Sprawy Bożej - religijno-narodową sektę mesjanistów i heretyków. Jej członkami są m.in. Mickiewicz i Słowacki - czołowi twórcy polskiego romantyzmu, polska inteligencja na emigracji. Bezsilni wobec dziejącej się na ich oczach historii, przekuwają frustrację bezpaństwowców w religijną filozofię – wierzą w wyjątkową, wyznaczoną przez Boga rolę narodu polskiego. 
- Mickiewicz w Paryżu, w tamtych czasach, to nie spiżowy pomnik w dostojnej pozie mędrca, ale głodujący wyrzutek pozbawiony pracy i perspektyw. Ten końcowy epizod jego życia, jeśli spróbujemy wydobyć z pamięci zachwyty naszych polonistów, wyda się dla wielu szokujący.– zapowiadają twórcy spektaklu.

O panelu dyskusyjnym:
Kim był Towiański, czy Koło Sprawy Bożej było sektą, jaki miało wpływ na swoich członków, a być może i na historię literatury polskiej, kim w związku z tym jest lider i co o tym decyduje? – o tym i nie tylko porozmawiamy podczas najbliższej Premiery Nauczycielskiej.

Zaproszeni paneliści:
dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS Katarzyna Popiołek – Dziekan Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Katowicach, psycholog społeczny

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki relacji międzyludzkich, sposobów udzielania pomocy i wsparcia, uwarunkowań funkcjonowania w bliskich związkach – jak zmienia je czas, model kariery, odczuwany konflikt roli zawodowej i rodzinnej, specyficzne charakterystyki i doświadczenia partnerów. Prowadzi także badania nad percepcją czasu i jej konsekwencjami. Wiele uwagi poświęca zachowaniom człowieka w sytuacjach kryzysowych. Organizatorka interdyscyplinarnych spotkań naukowych pod hasłem Kryzysy, katastrofy, kataklizmy, które zaowocowały cyklem publikacji książkowych poruszających kwestie zagrożeń, jakie pojawiają się współcześnie w życiu jednostek i całych społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji i wykluczenia. Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych.

prof. dr hab. Ryszard Koziołek – Zakład Historii Literatury Poromantycznej, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Literaturoznawca, pracuje w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego; w 2010 roku dostał Nagrodę Literacką „Gdynia” za książkę Ciała Sienkiewicza. Był przewodniczącym jury Nagrody Literackiej „Nike”.

Robert Strzała – nauczyciel-polonista w Zespole Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej

Małgorzata Wójcik dr nauk społecznych w zakresie psychologii, adiunkt w Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Katowicach 
W swojej pracy zajmuje się badaniem powodów i przejawów przemocy szkolnej oraz dynamiki grup rówieśniczych. Wraz z zespołem opracowuje i wdraża innowacyjne programy edukacyjne zapobiegające przemocy szkolnej. Zrealizowała finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt innowacji społecznych: „Interwencja Edukacyjna Bliżej”, który miał na celu opracowanie programu eliminującego zachowania wykluczające i marginalizujące wśród uczniów gimnazjum. Laureatka konkursu eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – dzięki grantowi przeprowadziła projekt „INKLA – Promocja Badań Partycypacyjnych” w którym stworzyła młodzieżowe zespoły badawcze i wraz z nimi zrealizowała badania jakościowe dotyczące relacji rówieśniczych w klasach szkolnych. Obecnie wdraża program „Underbulling Undercover Teams” bazujący na aktywizowaniu biernych świadków prześladowania rówieśniczego. Wraz ze studentami katowickiego wydziału Uniwersytetu SWPS prowadzi badania dotyczące cyberprzemocy oraz sposobów jej zapobiegania.

Prowadzenie: 
Tomasz Wojtasik
 – psycholog, nauczyciel dyplomowany, konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach, zajmuje się edukacją zdrowotną i promocją zdrowia, arteterapią, profilaktyką HIV/AIDS oraz edukacją seksualną. Członek Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego projekt Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie, prowadzi szkolenia (warsztaty, treningi, seminaria) dla nauczycieli z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej, procesu grupowego, radzenia sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym.  Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, absolwent Szkoły Trenerów dla Nauczycieli Województwa Śląskiego (Fundacja IBRAS), absolwent Szkoły Trenerów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (Weź kurs na wielokulturowość II), trener edukacji Hero Imagination Project Prof. Philipa Zimbardo.

Informacje organizacyjne:

Cena udziału w spektaklu i panelu: 20 zł
Każdy uczestnik panelu otrzyma pakiet materiałów do pracy z uczniami: tekst kontekstowy o spektaklu, scenariusze lekcji
Zapisy przyjmuje Biuro Obsługi Widzów Teatru Zagłębia - do 31 stycznia 2019 r. Biuro Obsługi Widzów, tel. 32 266 11 27 (pon-pt 8:00-15:00) / bow@teatrzaglebia.pl
Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 

Współorganizatorem premier nauczycielskich są Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.