CZYM JEST PROJEKT "AKTORSTWO. HISTORIA W PRAKTYCE"?

Projekt "Aktorstwo. Historia w praktyce" to cykl warsztatów, spotkań i wydarzeń dla wszystkich zainteresowanych aktorstwem i jego historią, który realizujemy od września do grudnia br. Uczestnicy będą mogli przejść go wybierając spośród trzech ścieżek:

1. Ścieżka praktyk to cykl 8 warsztatów aktorskich inspirowanych najważniejszymi etapami w historii polskiego aktorstwa. Uczestnicy pracując z aktorami, będą mogli sprawdzić jak grali aktorzy w XVIII- i XIX-wiecznym teatrze, co to znaczy być aktorem Tadeusza Kantora, kim jest współczesny aktor-performer.

Warsztaty przeznaczone są dla osób powyżej 14 r. ż. Liczba miejsc jest ograniczona - na każdy warsztat będą obowiązywały osobne zapisy. Koszt udziału w jednym warsztacie: 10 zł. 

2. Ścieżka teoretyk to 8 spotkań wokół najważniejszych etapów w historii polskiego aktorstwa. Podczas tych „opowieści teatralnych” badacze otworzą przed widzami świat teatralnej przeszłości pokazując liczne materiały źródłowe i multimedia. Spotkania przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych, bez ograniczeń wiekowych.

3. Ścieżka badacz to propozycja dla młodzieży. Jej uczestnicy będą tropić tajemnice z przeszłości Teatru Zagłębia, a następnie stworzą teksty o zagłębiowskich aktorach wydane w specjalnej publikacji.

Zapraszamy osoby w wieku 16-25 lat, które stworzą 15-osobową grupę badaczy. Wezmą udział w warsztatach, w czasie których dowiedzą się, jak zdobywać informacje, prowadzić reporterskie śledztwo i gromadzić fakty potrzebne do stworzenia tekstu o wybranym aktorze z historii Teatru Zagłębia. 

Ścieżka zakończy się wydaniem publikacji, na którą złożą sie wszystkie powstałe teksty, spotkaniem promocyjnym wokół niej oraz akcją performatywną Żywe Muzeum Teatru.

---

PIERWSZE WYDARZENIA W KAŻDEJ ZE ŚCIEŻEK:

22 września / godz. 12:00
Ścieżka badacz
: Spotkanie organizacyjne
 

28 września / godzina 18:00
Ścieżka teoretyk
: Spotkanie z prof. Dariuszem Kosińskim będzie opowieścią teatralną poświęconą Wojciechowi Bogusławskiemu. 
Reżyser ten nazywany jest ojcem polskiego teatru. Z nominacji Stanisława Augusta Poniatowskiego został dyrektorem Teatru Narodowego w Warszawie, z którym związany był przez lata. To dzięki niemu w Polsce po raz pierwszy wystawiono „Hamleta”, to on wystawił słynny wodewil „Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale”. To także on przyczynił się do rozwoju aktorstwa w Polsce.

Prof. Dariusz Kosiński – wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, zastępca dyrektora Instytutu Teatralnego, redaktor naczelny magazynu „Performer”.

29 września / godzina 9:00
Ścieżka praktyk
: Nasza aktorka Agnieszka Bieńkowska poprowadzi warsztaty aktorskie inspirowane XVIII wiecznym podręcznikiem „Dramaturgia, czyli Nauka sztuki scenicznej dla Szkoły Teatralnej” Wojciecha Bogusławskiego. Aktorka skupi się przede wszystkim na części poświęconej mimice i sposobach wyrażania emocji przez ciało aktora. 

29 września / godz. 10:00
Ścieżka badacz:
Warsztat "Historie z rzeczy" z Katarzyną Waligórą

---

SPRAWDŹ PEŁNY HARMONOGRAM WARSZTATÓW WE WRZEŚNIU I W PAŹDZIERNIKU
--

Szczegółowe informacje i zapisy: Biuro Obsługi Widzów, tel. 32 266 11 27 / 882-095-085 / 784-634-347 lub mail: bow@teatrzaglebia.pl

--

Współorganizatorem projektu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. 

--

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Partnerzy medialni: