Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2018 roku uległ zmianie nasz numer rachunku bankowego.

Numer ważny od 1 stycznia: 58 1020 2313 0000 3002 0579 8089