Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Status prawny

Status prawny

UCHWAŁA NR 3 644/XXII/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

 

w sprawie: nadania Statutu Teatrowi Zagłębia w Sosnowcu, w nowym brzmieniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźniejszymi zmianami), art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity oz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123
z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Sosnowcu
uchwala:

 

§1. Nadać Teatrowi Zagłębia w Sosnowcu Statut w brzmieniu stanowiącym zalącznik do niniejszej uchwały.
§2. Uchylić uchwałę Rady Miejskiej nr 240/XIX/03 z dnia 18 grudnia 2003 roku.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Sląskiego.

 

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Status prawny

Data utworzenia

2017-02-06

Osoba wprowadzająca dokument

Jarosław Ciołek

Osoba tworząca dokument

Paweł Kluszczyński

Rejestr zmian dokumentu

  • [2018-09-18] Edycja dokumentu przez Paweł Kluszczyński
  • [2017-02-06] Utworzenie dokumentu przez Jarosław Ciołek

Dokument wyświetlono

1499 razy