Absolwent Wydziału Aktorskiego (specjalność: aktorstwo dramatyczne) w PWST w Krakowie (2013 r.). Debiutował jako członek międzynarodowej grupy kainkollektiv w Ringlokschuppen Ruhr w Mülheim („Fasada 1/2”, reż. Fabian Lettow). Z Teatrem Zagłębia związany od 2017 r.

 

Obecnie w repertuarze:

„Ania z Zielonego Wzgórza” L. M. Montgomery
„Wojna światów" H.G. Wells
"Wróg - instrukcja obsługi" D. Cali, S. Bloch
"Mesjasze (albo skoro nie zostało nam już nic do wierzenia, to czy wolno nam podważać coś, w co na nowo moglibyśmy uwierzyć?)" J. Czapliński, M. Kącki (zastępstwo)
"Dead Girls Wanted" J. Janiczak, G. Stępniak