Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-06-23 ( Imieniny: Albina, Wandy)

Teatr Zagłębia - Biuletyn Informacji Publicznej - Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Teatru Śląskiego jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Teatr, uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazanej formie lub wskazanym sposobie. W takiej sytuacji Teatr powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia, wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Teatr, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Przed złożeniem wniosku o udostępnienie informacji publicznych, należy sprawdzić czy interesujące dane nie są już udostępnione na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

Sprawdzenia można dokonać poprzez użycie wyszukiwarki- szukaj w serwisie (prawy górny róg),

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składa się do Teatr  poprzez:

  • przesłanie pocztą na adres: Teatr Zagłębia ul. Teatralna 4, 41-200 Sosnowiec
  • złożenie osobiście w Sekretariacie Teatru
  • przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie internetowej Teatru odbywa się na wniosek zgodnie z Ustawą.

Wzór wniosku.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-11-15 21:28przez:
Opublikowano:2023-11-15 21:31przez: Paweł Ptak
Podmiot udostępniający: Teatr Zagłębia - Biuletyn Informacji Publicznej
Odwiedziny:144

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo