Pierwsze spotkania z teatrem, do których dochodzi najczęściej w wieku szkolnym, nie zawsze są najszczęśliwsze w skutkach. Wizyty w chłodnych wnętrzach nobliwych instytucji potrafią onieśmielać i zbyt często budują fałszywe przekonanie o hermetyczności teatru oraz jego niedostępności dla osób nieposiadających ściśle określonych kompetencji odbiorczych.

Pierwsza edycja Laboratorium Pedagogiki Teatru w Teatrze Zagłębia i Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Fot. Maciej Stobierski

Wielu z nas, na różnych etapach swojego życia, spotkało jednak wspaniałych nauczycieli, czy pełnych pasji instruktorów, którzy spoglądali na teatr z mniej oczywistych perspektyw. Osoby te z niesłabnącym zaangażowaniem udowadniały, że teatr może funkcjonować jako miejsce ożywionej dyskusji o współczesności i to od nas zależy, czy z jego pomocą będziemy inicjować zmiany w otaczającej nas rzeczywistości.

Pierwsza edycja Laboratorium Pedagogiki Teatru w Teatrze Zagłębia i Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Fot. Maciej Stobierski

Laboratorium Pedagogiki Teatru to kurs rozwijający umiejętności w zakresie edukacji teatralnej organizowany przez Teatr Zagłębia i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu. Jego założeniem jest dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej z obszaru pedagogiki teatru oraz wyposażenie ich w szereg praktycznych umiejętności, możliwych do wykorzystania w codziennej pracy. Zajęcia skierowane są do artystów, pracowników teatrów, nauczycieli, czy animatorów kultury, którzy w swojej działalności zawodowej prowadzą grupy teatralne, zajmują się edukacją w szkołach, teatrach, ośrodkach kultury, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, tworzą i realizują autorskie programy edukacyjne i animacyjne.

Pierwsza edycja Laboratorium Pedagogiki Teatru w Teatrze Zagłębia i Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Fot. Maciej Stobierski

W czasie spotkań uczestnicy skupiają się na zagadnieniach związanych m.in. z pedagogiką teatru, wykorzystaniem metody impro i technik dramowych, piszą własne scenariusze oraz poznają określone techniki pracy z ciałem.

Pierwsza edycja Laboratorium Pedagogiki Teatru w Teatrze Zagłębia i Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Fot. Maciej Stobierski

U podstaw LPT stoi przekonanie o potrzebie zrzeszania i wzmacniania środowiska osób związanych z szeroko pojętą działalnością teatralną. Chcemy stworzyć przestrzeń serdecznego spotkania i integracji osób, które z pomocą narzędzi teatralnych pragną osiągać w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi cele nie tylko artystyczne.

Sprawdź program warsztatów Laboratorium Pedagogiki Teatru

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Partnerzy: