Kurs obejmuje 11 spotkań trwających 8 godzin:

1. „Pedagogika Teatru”

Prowadząca: Justyna Czarnota
Termin: 21 września 2019 roku
Warsztat wprowadzający w ideę pedagogiki teatru. Wspólnie spróbujemy odpowiedzieć na pytania, jak uwzględniać potrzeby i zainteresowania dzieci podczas pracy nad przedstawieniem oraz poszukamy sposobów, by zajęcia teatralne były dla uczestników przygodą i zabawą. Zastanowimy się również, w jaki sposób zadania teatralne można wykorzystywać na lekcjach w szkole.

2. „Oblicza dramy”

Prowadzący: Marcin Drzazga
Termin: 28 września 2019 roku
Warsztat poświęcony technice dramy, wykorzystywanej jako metoda edukacyjna w różnych obszarach tematycznych – w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Metoda pracy dramą, poprzez poznawanie cudzych historii i konstruowanie fikcyjnych opowieści, pozwala mierzyć się z konfliktowymi sytuacjami w bezpiecznych warunkach zdarzenia scenicznego. Pogłębia świadomość własnych możliwości, rozwija zdolność rozumienia cudzych zachowań i wykształca mechanizmy oporu wobec różnorodnych metod nacisku. Warsztat przybliża znajomość technik dramowych (prostych ćwiczeń i gier) możliwych do wykorzystania podczas prowadzonych przez siebie zajęć czy lekcji.

3. „Odsłony scenografii”

Prowadzący: Szymon Szewczyk
Termin: 29 września 2019 roku
Spotkanie warsztatowe poświęcone scenografii teatralnej. W jaki sposób swojemu postrzeganiu świata nadać materialny kształt? Jak z prostych elementów stworzyć oprawę plastyczną spektaklu? Z jakich metod i materiałów korzystać? Warsztat pokaże, jak w uczniach/członkach grup teatralnych rozwijać umiejętność rozumienie metafor i w jaki sposób fantazyjne pomysły przekładać na efektowne plastyczne wizje. Zajęcia zakończy pokaz powarsztatowy.

4. „Ruch w pracy teatralnej”

Prowadzący: Tomasz Rodowicz
Termin: 12 października 2019 roku
Warsztat poświęcony pracy aktora z ciałem. Doskonali umiejętności związane z przygotowaniem uczestnika zajęć teatralnych do pracy m.in. w konwencji teatru ruchu. Zajęcia poświęcone różnym metodom pracy z ciałem, które mogą być wykorzystane w działaniach teatralnych i okołoteatralnych z różnymi grupami. Warsztat będzie miał formę treningu fizycznego.

5. „Dobrodziejstwo improwizacji”

Prowadzący: Arti Grabowski
Termin: 13 października 2019 roku
Technika improwizacji staje się coraz bardziej popularna nie tylko jako jedna z metod pracy nad rolą, ale również jako alternatywna metoda komunikacyjna, umożliwiająca rozwój wyobraźni, empatii, czy doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Pozwala zyskać większą pewność siebie. Warsztat wyposaża uczestników w podstawowe umiejętności pracy metodą impro.

6. Muzyka w teatrze”

Prowadzący: Sebastian Świąder
Termin: 26 października 2019 roku
Zajęcia poświęcone wykorzystaniu i tworzeniu muzyki w pracy teatralnej. Jak sprawić, żeby tworzenie muzyki do spektaklu stało się przygodą? Jak z najbardziej podstawowych i nieoczywistych materiałów można tworzyć instrumenty? Warsztaty będą poświęcone temu, jak w proces twórczy włączać dzieci, młodzież i dorosłych, jak wspólnie z nimi odkrywać nieznane wcześniej muzyczne przestrzenie.

7. „Jak prowadzić grupę, czyli o byciu liderem/liderką”

Prowadząca: Katarzyna Jabłońska-Kuśmierek
Termin: 27 października 2019 roku
Warsztaty rozwijające umiejętności liderskie, rozwijające samoświadomość prowadzącego grupę – czy to teatralną, czy zajęciową. Uczestnicy poznają swoje mocne strony i w bezpiecznych warunkach przyjrzą się sobie w roli lidera/liderki oraz dowiedzą się, w oparciu o jakie cechy mogą budować swój autorytet. Poznają metody podnoszenia skuteczności swojej pracy, poprzez dzielenie się zadaniami i odpowiedzialnością z innymi.

8. „Rozumienie teatru, czyli jak w praktyce poznawać sztukę z dziećmi i młodzieżą?”

Prowadząca: Alicja Brudło i Hanna Kłoszewska
Termin: 16 listopada 2019 roku
Jak, z wykorzystaniem narzędzi pedagogiczno-teatralnych, rozmawiać z młodymi widzami o trudnych zagadnieniach? Jak projektować działania i warsztaty poświęcone interpretacji przedstawień? Jak wyglądają i są odbierane spektakle w budynku teatru, a jak w szkole? I w końcu: jaką rolę odgrywają w tym wszystkim pedagodzy teatru i nauczyciele? Warsztat ma na celu wyposażenie jego uczestników w zestaw praktycznych narzędzi, odpowiednich do wykorzystania w procesie pracy teatralnej i/lub warsztatowej z młodzieżą.

9. „Aktor w teatrze słowa”

Prowadzący: Przemysław Kania
Termin: 17 listopada 2019 roku
Warsztat poświęcony pracy nad rolą i sceniczną prezentacją. Praktyczne przygotowanie do pracy w konwencji teatru słowa. Ćwiczenia z zakresu dykcji i emisji głosu. Podstawy pracy z tekstem. Interpretacja wiersza i prozy. Przygotowanie aktora/ucznia do małych form teatralnych – recytacji, „wywiedzione ze słowa”, monodramu, a także wystąpień publicznych.

10. „Teatr bez granic”

Prowadząca: Daniel Jacewicz
Termin: 23 listopada 2019 roku
Warsztat poświęcony teatrowi zaangażowanemu społecznie oraz analizie relacji między teatrem a kontekstem społecznym, w którym funkcjonuje. Jakich narzędzi teatralnych użyć, by skutecznie odpowiedzieć na potrzeby grup zagrożonych marginalizacją? W jaki sposób pracować z osobami defaworyzowanymi społecznie, by umożliwić im autorską wypowiedź, bez odgórnego narzucania określonej perspektywy?

11. „Reżyseria w teatrze amatorskim”

Prowadząca: Iwona Woźniak
Termin: 24 listopada 2019 roku
Warsztaty wprowadzające w metody przygotowania przedstawienia oraz przybliżające różne role i zadania reżysera – nauczyciela – instruktora. Etapy pracy nad scenariuszem. Przybliżenie technik pisania sztuk teatralnych. Warsztaty pozwolą poznać reżyserię wychodzącą od analizy tekstu, inspirowaną teatrem formy, teatrem plastycznym, a przede wszystkim polegającą na współtworzeniu przedstawienia wraz z grupą.